Twaalf heerlijke inzichten van een vader, om van te leren & om te lachen