Wat doet meer pijn? Bevallen, of een flinke trap in de ballen?

De eeuwige vraag: wie heeft het zwaarder, de man of de vrouw? Wat doet meer zeer, proberen een levend mens door een veel te kleine opening op de wereld te zetten, of een harde trap in het mannelijke kruis? 

Nociceptoren zijn zenuwcellen die pijnsignalen naar de ruggegraat en het brein sturen. Deze sensorische neuronen geven deze signalen alleen op het moment dat een bepaalde pijngrens overschreden wordt. Deze signalen geven een hevige en scherpe pijn. De frequentie van overtreding van deze grens bepaald de intensiteit van de pijn.

In dit filmpje wordt voor eens en voor altijd duidelijk uitgelegd wie het nou echt het állerzwaarst heeft.

Lees ook