Amerikaans district bant ongevaccineerde kinderen – Nederlandse overheid, let u even op?

anti-vaccinatieban
Het district Rockland County in de staat New York heeft onlangs de noodtoestand uitgeroepen ivm een mazelenuitbraak. Ongevaccineerde kinderen zijn daarom niet meer welkom op openbare plekken in het district. Ouders die hun ongevaccineerde kinderen wel meenemen in de publieke ruimte riskeren een boete, een celstraf, of allebei. Harde maatregelen, maar wat Vala betreft terecht.

Sinds oktober zijn er in Rockland County al 153 mensen besmet geraakt met het mazelenvirus. De vaccinatiegraad is 73 procent, ipv de 95 procent die nodig is voor het waarborgen van de groepsimmuniteit. Een gevaarlijke situatie die het districtsbestuur geen andere keus heeft gelaten dan een dergelijke drastische maatregel invoeren en een besluit dat wat mij betreft applaus verdient. Het zou eens tijd worden dat de anti-vaccinatiebeweging een halt toegeroepen wordt. Al jaren pleit ik voor een lik-op-stuk beleid voor ouders die weigeren hun kinderen te laten vaccineren en daarmee de volksgezondheid in gevaar brengen. We hebben het ver laten komen in het kader van de zo verheerlijkte keuzevrijheid, maar hadden eigenlijk veel eerder in moeten grijpen. Het houdt mijns inziens namelijk snel op met de keuzevrijheid als jouw keus die van andere mensen, die wél kiezen voor de gezondheid en de veiligheid van hun kinderen, ondermijnt.

LEES OOK: Wanhopige moeder van dochter met kanker roept alle ouders op hun kinderen te vaccineren.

Dit artikel gaat door onder de afbeelding

Deze ouders zijn een gevaar voor de veiligheid

De primaire taak van de Staat is het waarborgen van de veiligheid van haar burgers. Als die veiligheid in gevaar wordt gebracht mogen daar wetten en regels voor wijken. Bijvoorbeeld het recht op lichamelijke integriteit en het recht je als burger vrij te bewegen en gebruik te maken van de voorzieningen in de publieke ruimte. En de veiligheid ís in gevaar. In Europa is het aantal gevallen van mazelen de afgelopen twee jaar verviervoudigd en zijn er vorig jaar 72 mensen door de ziekte om het leven gekomen.

Wereldwijd komen er steeds meer epidemieën voor, die inmiddels allemaal dodelijke slachtoffers hebben gemaakt. Desondanks blijft de weerstand tegen vaccinaties toenemen, voornamelijk onder hoogopgeleide nieuwetijdsouders, die dusdanig gewend zijn geraakt aan de privileges van de moderne wetenschap en de gezondheidszorg dat ze zich niet realiseren dat ouders nog niet eens zo lang geleden al blij mochten zijn als hun kinderen de vijf jaar haalden. Dat heeft niks te maken met keuzevrijheid, ‘kritisch denken’, of enige vorm van kennis van de materie, maar slechts met verwend gedrag van mensen die iets voor lief nemen dat helemaal niet vanzelfsprekend is, namelijk het leven van hun kinderen. En de overheid staat volledig in haar recht, heeft zelfs de plicht, om de samenleving tegen dat soort uitwassen te beschermen. Doet zij dat niet, dan is er namelijk binnen afzienbare tijd nog maar weinig van die samenleving over.

Niet teveel en te vroeg, maar juist te weinig en te laat

Het Nederlandse vaccinatiebeleid had al jaren veel strikter en bovendien uitgebreider moeten zijn. Ons land is van oudsher het ‘traagste jongetje van de klas’ als het gaat om nieuwe ontwikkelingen op vaccinatiegebied, zo was onlangs te lezen in een artikel van de Groene Amsterdammer, dat kritiek levert op ons Rijksvaccinatieprogramma. Kritiek uit de pro-vaccinatiehoek dus, want in dit artikel valt te lezen dat we in Nederland niet teveel en te vroeg, zoals de anti-vaxxers altijd beweren, maar juist te weinig en eigenlijk ook te laat inenten. Over nieuwe vaccins wordt in Nederland eindeloos gebakkeleid, terwijl ze in andere landen veel sneller in het vaccinatieprogramma worden opgenomen. Dit resulteert erin dat onze kinderen blootgesteld worden aan een aantal zeer vervelende en potentieel gevaarlijke virussen, terwijl dat heden ten dage helemaal niet meer nodig is.

Het Rotavirus bijvoorbeeld doet jaarlijks zo’n 3500 jonge kinderen in het ziekenhuis belanden, terwijl de WHO al sinds 2009 adviseert kinderen hiertegen te laten inenten. Nog een voorbeeld is het waterpokkenvaccin, dat in veel landen al jaren standaard in het vaccinatieprogramma zit. In Nederland echter maakt vrijwel ieder kind de ziekte nog door, aangezien deze wordt aangemerkt als ‘onschuldig’. Dat een waterpokkeninfectie wel degelijk kan leiden tot ernstige (neurologische) complicaties, en/of heel vervelende restschade kan opleveren en daarnaast gewoon een bijzonder nare en voor veel kinderen pijnlijke aangelegenheid is, is kennelijk niet zwaarwegend genoeg voor de overheid om de maatregelen te treffen die de meeste andere landen logischerwijs wel nemen. De huidige situatie met de opkomst van de Meningokokkenziekte die al aan verschillende jongeren het leven heeft gekost, maar waarvoor de overheid veel te laat en bovendien nu ook nog veel te weinig is begonnen met inenten is wederom illustratief voor het halfbakken Nederlandse vaccinatiebeleid. En daar profiteert de anti-vaccinatiebeweging lekker van.

Van twee walletjes

Een dergelijk laks en draaikonterig beleid biedt namelijk ruimte aan verkeerde ideologieën, die zich daardoor makkelijk kunnen verspreiden. Wordt er niet hard en duidelijk opgetreden, dan zullen mensen de grenzen blijven opzoeken en er overheen gaan. Dat is namelijk wat mensen doen als ze daar de kans voor krijgen: hun eigen zin doordrijven. Had de overheid van oudsher een duidelijker standpunt ingenomen, namelijk: vaccineren moet en dat standpunt ook in haar beleid doorgevoerd, dan was de bewegingsvrijheid van de anti-vaccinatiebeweging veel minder groot geweest.

Tenslotte is het simpel: als je niet meer deel kunt nemen aan de maatschappij als je je niet aan de regels houdt dan kiezen mensen al heel snel eieren voor hun geld. Denk namelijk maar niet dat de anti-vaccinatie-ouders bij hun zogenaamd zo goed onderbouwde visie zouden blijven als dat hen een ban op openbare voorzieningen zoals kinderopvang, school en medische zorg zou opleveren. Ik durf met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te stellen dat wanneer hen dergelijke rechten worden afgepakt, hun anti-vaccinatiegedachtegoed opeens toch een wat minder overtuigde ideologie zou blijken te zijn. Dat is het namelijk met mensen die van twee walletjes eten: zodra je die confronteert met de consequenties van hun gulzigheid zijn ze plotseling bereid hun bordje minder vol te laden, aangezien helemaal meer niks te vreten hebben natuurlijk voor hen natuurlijk eigenlijk geen optie is.

Verzaak je je verantwoordelijkheid, dan geef je ook je privileges op

Wie deel wil uitmaken van de samenleving zal zowel de lusten, als de lasten daarvan moeten dragen. Iedereen moet bijdragen aan het onderhouden van een veilige en gezonde samenleving voor iedereen. Onttrek je je aan die verantwoordelijkheid, verzaak je die plicht, dan geef je daarmee dus ook je rechten en je privileges in die samenleving op. Dat is niet oneerlijk, dat is geen discriminatie, dat is geen schending van je burgerrecht, het is de enige logische conclusie. Je hebt geen rechten, als je je plichten niet nakomt. En het is de plicht van de overheid om heel duidelijk te maken dat dat eigenlijk gewoon geen optie is. Alleen op die manier zorg je ervoor dat er geen anarchie ontstaat en dat de veiligheid gewaarborgd blijft. Mark Rutte en zijn Haagse collega’s moeten ophouden met overleggen, twijfelen en compromissen sluiten, maar met de vuist op tafel slaan en de anti-vaccinatiebeweging bannen uit de samenleving. Wie niet horen wil, die moet tenslotte maar voelen. En in dit geval: wie niet vaccineren wil, die moet voortaan dan maar binnen blijven.

LEES OOK: Toen ik verdacht werd van kindermishandeling.

Geschreven door
More from Vala van den Boomen

10 Handige hacks voor moeders die een opgeruimd huis willen

Opgeruimd huis met kinderen: dé tips Weet je nog, toen je nog...
Lees verder