Steeds meer kinderen hebben een pleeggezin nodig. Iets voor jou?

29.09.2015 14:00

Het aantal kinderen in Nederland dat korte of langere tijd bij pleegouders woont, is sinds 2005 met bijna 70 procent gestegen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Pleegzorg Nederland.

De grote vraag naar pleegzorg kan door de forse groei niet door het huidige aantal pleegouders worden opgevangen. Daarom is de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’ gestart. Pleegzorg Nederland hoopt in totaal 3.500 nieuwe pleeggezinnen te werven. “Kinderen horen op te groeien in een gewoon gezin”, zegt Els Rienstra, bestuurslid en portefeuillehouder van Pleegzorg bij Jeugdzorg Nederland. “Dat gunnen we ieder kind.”

De forse stijging in de vraag naar pleeggezinnen komt mede doordat de jeugdhulp tegenwoordig anders georganiseerd wordt, zegt Rienstra. “Een pleeggezin komt dicht in de buurt van de natuurlijke woonsituatie van een kind. Daarom is dit een beter alternatief dan opgroeien in een instelling.” Dat is ook vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. “Kinderen worden minder in groepen geplaatst en wonen vaker in kleinschalige gezinsvormen, of bij een pleeggezin”, zegt Rienstra. Daardoor is de vraag naar die gezinnen fors toegenomen.

LEES OOK: Wat een adoptiemoeder echt NIET meer wil horen

Bij een uithuisplaatsing wordt eerst gekeken of familie, mensen van school of een hobbyclub van het kind hulp kunnen bieden. Zo niet, dan is een pleeggezin een mogelijke oplossing. Dit gaat dan vaak om voltijd plaatsing, maar soms ook deeltijd. Ook is er een vorm van crisispleegzorg, een tijdelijke oplossing. Volgens Rienstra denken veel mensen dat ze niet geschikt zijn als pleegouder. “Ze denken dat ze een te drukke baan hebben, of teveel of te weinig verdienen. Of dat ze niet geschikt zijn omdat ze alleenstaand, of homoseksueel zijn. Dat is onzin”, benadrukt ze. “Pleegouders hoeven ook geen superhelden te zijn. Door heel gewoon te doen, kunnen ze veel betekenen voor een pleegkind.”

Bron: nu.nl