Hoopgevend nieuws: medicijn tegen postnatale depressie lijkt dichtbij!

14.02.2018 09:00

Geschat wordt dat zo’n 25 procent van de vrouwen last krijgt van depressieve gevoelens nadat ze een kind hebben gekregen. Tot nu toe was er echter geen gericht medicijn voor een Postnatale Depressie. Maar nu lijkt een doorbraak dichtbij.

Hoewel er nog steeds weinig over gepraat wordt, voelt menig vrouw zich ontheemd nadat ze een kind heeft gekregen. Van mild sombere, verwarde en/of angstige gevoelens die relatief snel vanzelf verdwijnen tot een heftige depressie die lang aanhoudt, het spectrum van de PND is breed. Onbehandeld kan een PND ernstige gevolgen hebben voor zowel moeder als kind. En hoewel er hulpmiddelen zijn, zoals bijvoorbeeld gesprekstherapie of reguliere antidepressiva, is er tot op heden nog steeds geen remedie die specifiek geschikt is voor het bestrijden van een PND. Terwijl dat juist zo nodig is. Maar nu lijkt er dan eindelijk licht in de duisternis voor alle moeder die stilletjes worstelen met hun gevoelens.

Onderzoek met proefpersonen heeft uitgewezen dat de neurosteroïde Brexanolone de hormonale balansverstoring in het lichaam van een nieuwe moeder te lijf gaat. Dit is namelijk een belangrijke oorzaak van een PND: de plotselinge daling van de hormonen oestrogeen en progesteron die optreedt na een zwangerschap. Alle vrouwen hebben deze daling, maar sommige vrouwen zijn er extra gevoelig voor en ontwikkelen door de snelle en drastische hormonale verandering een PND. Reguliere antidepressiva kunnen soelaas bieden, maar zijn nou eenmaal niet ontwikkeld voor het bestrijden van een hormonaal probleem en hebben bovendien behoorlijk wat tijd nodig om effect te laten zien. Tijd die jonge moeders met kleine baby’s eigenlijk gewoon niet hebben. Brexanolone werkt instant, binnen 24 uur zagen de onderzoekers gigantische veranderingen bij de proefpersonen. “Alsof verwelkte bloemen weer tot leven kwamen” beschrijft Dr. Samantha Meltzer-Brody, perinataal psychiater aan de University of North Carolina het. “Dit zou kunnen betekenen dat we vrouwen met een PND in een paar dagen kunnen behandelen en dat zou een enorme stap voorwaarts zijn.”

Op dit moment wordt het medicijn nog verder getest. Resultaten zijn tot nu toe dus hoopgevend, maar het op de markt brengen van een nieuw medicijn heeft nogal wat voeten in de aarde. Sage Therapeutics, het bedrijf dat het medicijn ontwikkeld heeft, zegt het dit jaar te willen aanmelden bij de Food and Drug Administration, dus voorlopig is het nog afwachten. De ontwikkeling van het medicijn betekent ook niet dat we nu met zekerheid kunnen zeggen wat precies een PND veroorzaakt. Er spelen namelijk meer dan alleen hormonale factoren mee bij het ontstaan van een PND, zoals bijvoorbeeld slaapgebrek en stress, en medici weten nog steeds niet met precies waarom de ene vrouw wel een depressie krijgt en de andere niet en waarom het zelfs per zwangerschap kan verschillen. Is de PND dus nu voorgoed verleden tijd? Nee, helaas niet. Maar we kunnen er binnenkort hopelijk wel veel meer aan doen. En daarmee hebben we dan echt een wereld gewonnen. Een wereld die er voor vrouwen dan opeens weer mooi uitziet, ipv lelijk. Een wereld waarin jonge moeders kunnen genieten van het wonder wat hen zojuist is overkomen, zoals iedere jonge moeder dat zou moeten kunnen. One small step for man, maar echt een giant leap for womankind. Fingers crossed, dames!

Lees ook: Ik had een postnatale depressie…denk ik.