Nederlandse overheid besluit: vaccineren wordt verplicht vanaf 2020

01.04.2019 18:30

Steeds meer Europese landen kiezen voor een strenger vaccinatiebeleid. De dalende vaccinatiegraad van de laatste jaren levert namelijk een aanzienlijk risico voor de volksgezondheid op. Ook Nederland heeft besloten paal en perk te stellen aan de anti-vaccinatietrend: daarom heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel geaccepteerd om vaccineren vanaf 2020 verplicht te stellen.

Nederland begon in 1953 met het vaccineren tegen difterie. Vier jaar later, in 1957, werd het Rijksvaccinatieprogramma in het leven geroepen, ter preventie van kinderziekten waaraan destijds nog kinderen kwamen te overlijden, of waaraan zij blijvende schade overhielden. Het programma startte met vaccinaties tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio. In de afgelopen 60 jaar is het programma met verschillende vaccinaties uitgebreid. In totaal wordt er nu tegen twaalf ziekten gevaccineerd. Het Rijksvaccinatieprogramma heeft het kindersterftecijfer drastisch doen dalen: sinds 1953 hebben vaccinaties naar schatting tussen de 6000 en 12.000 Nederlandse kinderlevens gered. Daarnaast heeft het programma ervoor gezorgd dat veel ziektes inmiddels bijna niet meer voorkomen. Het Rijksvaccinatieprogramma heeft daarmee dus in hoge mate bijgedragen aan het verbeteren van de volksgezondheid.

LEES OOK: Hoe ik dagelijks worstel met de balans tussen moederschap en werk.

Echter, de laatste jaren kiezen steeds meer ouders ervoor om hun kinderen niet te laten vaccineren. Er zouden schadelijke stoffen in de vaccins zitten, kinderen zouden er autisme van krijgen, vaccinatieschade van oplopen of zelfs overlijden aan de prikken. Hoewel deze claims op verschillende manieren sluitend ontkracht zijn, daalt de vaccinatiegraad in heel Europa gestaag. Afgelopen jaar zijn er 35 mensen om het leven gekomen door de gevolgen van de mazelen, kinkhoest is op zijn retour en als de vaccinatiegraad nog verder daalt is de kans aanzienlijk dat ook andere ziekten hun comeback zullen maken, met alle gevolgen van dien. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft daarom onlangs alarm geslagen. Vorig jaar al besloot president Emmanuel Macron van Frankrijk al gehoord te geven aan deze noodkreet door in zijn land elf vaccinaties voor zuigelingen verplicht te stellen en nu volgt Nederland dan ook. Want hoewel er over deze maatregel veel controverse zal ontstaan “staat voor de Nederlandse overheid het belang van de volksgezondheid voorop” aldus Bart van Naaldwijk, woordvoerder van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Daarom worden ouders vanaf 2020 verplicht gesteld hun kinderen te laten deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Hierop zal worden toegezien door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), dat nu ook al zorg draagt voor het volgen, controleren en waarborgen van de gezondheid, ontwikkeling en veiligheid van kinderen in Nederland. Ook het relatief nieuwe HPV-vaccin voor 12-jarige meisjes tegen baarmoederhalskanker, waartegen sinds de ontwikkeling ook heel veel weerstand is, wordt voortaan verplicht. Marloes Jongbloed, jeugdarts bij het CJG van de gemeente Utrecht, is blij met de maatregel: “Steeds vaker krijgen wij te maken met ouders die vaccinaties weigeren. Dit vinden wij uiterst zorgwekkend en de afgelopen jaren hebben we er alles aan geprobeerd te doen deze ouders gerust te stellen over de veiligheid van vaccinaties door ze goed en eerlijk voor te lichten. Helaas zien we de vaccinatiegraad nog steeds dalen door de opmars van foutieve en vaak helaas ook paniekzaaiende, manipulatieve informatie die er door een bepaalde groep over het vaccinatieprogramma wordt verspreid en dat is gevaarlijk voor de kinderen in Nederland en onze gezondheid in het algemeen.”

Ouders die ondanks de verplichting vaccinaties weigeren zal een boete van 1500 euro worden opgelegd en worden gemeld bij het AMK. Ook worden zij verplicht bij kinderopvang en scholen te vermelden dat hun kind niet is ingeënt, informatie die ook door andere ouders vrij opgevraagd kan worden. Tegenstanders van de maatregel hebben zich al beroept op het recht van privacy en lichamelijke onschendbaarheid. Volgens hen zou het verplichten van vaccineren in strijd zijn met de mensenrechten zoals die wettelijk zijn vastgelegd in de Grondwet. Het ministerie van VWS betoogt echter dat hiervan geen sprake is, aangezien de Nederlandse staat de plicht heeft haar burgers te beschermen tegen potentiële humanitaire rampen, waarvan naar alle waarschijnlijkheid sprake zal zijn als dergelijke ziektes in alle hevigheid terugkeren. Want, zoals viroloog Johan Prik van de afdeling biomedische wetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam ook zegt: “Ouders van nu hebben dergelijke virus-uitbraken nooit meegemaakt, het lijkt dus een ver van hun bed show. Maar dat wil niet zeggen dat ze zich nooit meer kunnen voordoen. Als we niet oppassen zijn we straks weer terug bij af. De gevolgen daarvan moeten we zeker niet onderschatten.”

Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer, maar de verwachting is dat het ook daar zal worden aangenomen. De regering hoopt daarover deze zomer officieel uitsluitsel te kunnen geven.

Disclaimer: Hi allemaal, voor diegenen die niet naar de datum hebben gekeken, of hun alu-hoedjes en de complottheorieën het bos niet meer zien. Dit is een 2 jaar oude 1-april-grap. Ja, vinden wij ook jammer. Maar we kunnen altijd blijven hopen.’