Shocking: werkende vrouw vaak slachtoffer van zwangerschapsdiscriminatie!

19.11.2015 11:21

Toen vorige week het College voor de Rechten van de Mens oproep deed tot het melden van zwangerschapsdiscriminatie, had niemand kunnen vermoeden dat daar zo massaal op gereageerd zou worden. Want wat blijkt: zwangere vrouwen worden enorm gediscrimineerd…

Het College laat weten overuren te draaien om alle binnengekomen meldingen te registreren en de klachten in behandeling te nemen. Op de Facebookpagina van Menrechten in Nederland is de discussie in volle hevigheid losgebarsten. Legio moeders komen met verhalen over hoe zij op de werkvloer onheus bejegend zijn ivm hun zwangerschap. Volgens het College zijn de meldingen die binnenkomen ronduit schokkend.

Werkgevers mogen vrouwen niet weigeren voor een baan of benadelen op de werkvloer omdat zij zwanger zijn. Dit is wettelijk verboden. Echter lijkt menig werkgever daar weinig boodschap aan te hebben en de wet aan zijn laars te lappen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bijna de helft van de werkende vrouwen weleens een ervaring heeft gehad die wijst op discriminatie in verband met een zwangerschap. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een tijdelijk contract niet wordt verlengd. Uiteraard wordt hiervoor als reden dan niet de zwangerschap opgegeven, terwijl dat vaak wel het geval is.

Het College voor de Rechten van de Mens wil met de oproep voor het melden van zwangerschapsdiscriminatie de maatschappelijke discussie aanzwengelen. Aangezien is gebleken dat een zwangerschap één van de meest voorkomende redenen is voor discriminatie jegens moeders op de arbeidsmarkt, vindt de organisatie dat het van belang is dat hier aandacht voor gevraagd wordt.

Wij vinden het ronduit schandalig en bovendien schokkend dat zwangere vrouwen anno 2015 op deze manier behandeld worden op de arbeidsmarkt! Heb jij ook ervaring met zwangerschapsdiscriminatie? Meld dat dan via deze website: www.mensenrechten.nl/zwanger en werk mee aan de betere behandeling van vrouwen op de werkvloer.

Lees ook: Twee weken verlof is genoeg voor de powervrouw.