Wat werkgevers je dus niet vertellen als je zwanger bent!

27.12.2018 00:10

Er zijn ontzettend veel dingen die je kunt afspreken met je werkgever als je zwanger bent. Maar je moet ze wel even weten! Op deze dingen zullen ze je vast niet allemaal wijzen.

The word is out: je bent zwanger. Vanzelfsprekend feliciteert je werkgever je met ‘het blijde nieuws’. Maar vertelt hij of zij je ook…

… dat je hij/zij verplicht is om je jouw baan terug te geven na verlof.

… dat je tijdens het verlof gewoon doorgaat met het opbouwen van vakantiedagen.

… dat je zorgverlof mag opnemen als je moet zorgen voor een zieke partner of een inwonend (pleeg)kind. Je werkgever kan daar alleen ‘nee’ tegen zeggen bij een zwaarwegend bedrijfsbelang. En daar moet hij meteen mee voor de dag komen zodra jij kenbaar maakt zorgverlof te willen opnemen.

… dat je voor langere periode een uitkering kunt krijgen als je na het bevallingsverlof niet in staat bent om te werken. Dit bedraagt 100% van het loon en kan maximaal een jaar duren. Uit de cijfers blijkt dat maar liefst 1 op 4 vrouwen hier gebruik van maakt. Het moet wel verband houden met je zwangerschap en je hebt een verklaring nodig van je huisarts.

… dat in de regeling Zelfstandig en Zwanger is opgenomen dat zwangere zelfstandige recht hebben op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Duur van de uitkering: 16 weken voor zwangerschap en bevalling. Je geeft zelf aan wanneer het ingaat.

… dat de wet Aanpassing Arbeidsduur (deeltijdwet) het mogelijk maakt om meer of minder uren te werken. Er zijn wel een aantal spelregels, een paar voorbeelden:
1.
Je moet bijvoorbeeld minimaal 1 jaar in dienst zijn.
2.De wet geldt niet voor werkgevers met minder dan tien werknemers.
3.Je baas moet een maand voor de beoogde ingangsdatum een besluit nemen over het verzoek. Doet-ie dat niet dan wordt jouw verzoek automatisch ingevoerd.

… dat je tijdens je zwangerschap sneller RSI-achtige klachten kunt ontwikkelen. Een beeldschermtachograaf is een programma dat je op je computer installeert en je een waarschuwing geeft als je te lang in dezelfde houding zit.

… dat je werkgever moét melden welke mogelijke risico’s je loopt tijdens je zwangerschap, na het bevallingsverlof én in de periode dat je borstvoeding geeft.

… dat een zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering wordt gebaseerd op het loon dat je verdiende in het kalenderjaar vóórdat je de uitkering ontvangt. Dus niet op basis van het aantal uren waarvoor je een contract hebt.

… dat als je je baan kwijt raakt, je nu nog drie maanden recht op kinderopvang toeslag. Maar daar komt verandering in dankzij een nieuwe maatregel: ipv drie maanden hebben werkloze ouders straks zes maanden recht op een toeslag. Met dank aan minister Asscher van Sociale Zaken.

… dat als je tijdens de eerste 24 weken van je zwangerschap een miskraam krijgt, je ziek kunt melden. Als je na 24 weken een miskraam krijgt, kun je aanspraak maken op zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Het verlof duurt dan 16 weken.

… dat ouderschapsverlof een wettelijk recht is. Ook als er niets in de CAO staat, behoud je het recht op ouderschapsverlof.

… dat onbetaald verlof géén recht is. Dit regel je in overleg met je werkgever.

… dat je meer pauzes mag nemen als je zwanger bent of net bevallen. Minimaal 15 minuten tot maximaal 1/8ste van je arbeidsduur. En dat deze extra pauzes doorbetaald moeten worden door de werkgever.

… dat je tijdens je zwangerschaps- en bevallingsverlof tot en met de eerste zes weken nadat je weer begonnen bent met werken, niet ontslagen kunt worden.

. .. dat je wel zelf ontslag kunt nemen. Wil je in aanmerking komen voor een uitkering, dan moet je zorgen dat je ontslag uiterlijk 10 weken voor de bevallingsdatum ingaat. Vergeet niet om rekening te houden met de opzegtermijn.

Bron: FNV (in de brochure Alles over werk en zwangerschap vind je meer informatie)

Lees ook: Hee werkgevers! Dit is waarom jullie moeders moeten aannemen (we get shit done namelijk)