Beste Anti-vaxxers, dit is dus waarom vaccineren van levensbelang is

18.03.2020 18:30

Het coronavirus, waartegen voorlopig nog geen vaccin is, zorgt voor grote ontwrichting in de samenleving. Vala hoopt dat het een goede les is voor iedereen die denkt dat vaccineren onzin is.

Als er iets is dat we van de uitbraak van Covid-19 zouden moeten leren, is het hoe dankbaar we moeten zijn voor de wetenschap. Hoe ongelooflijk blij we moeten zijn met de medische ontwikkelingen en verworvenheden van de afgelopen vijftig jaar. Hadden we die niet gehad, dan was een situatie als die waar we nu in zitten namelijk geen unicum geweest. Dan was Corona niet viraal gegaan. Nou ja, wel letterlijk natuurlijk, maar niet figuurlijk. Want dan was Corona alleen maar wéér een ziekte geweest die dood en verderf zaaide. Another day, another virus. En dan hadden we nooit kunnen leven in de veiligheid en met de enorme gezondheidsprivileges waar we nu al zo lang van genieten en die we helaas veel te vaak voor lief nemen.

Leed, paniek en sterfte

Dames en heren, welkom in de Middeleeuwen. Dit is dus wat er gebeurt als een potentieel dodelijk virus om zich heen grijpt. Dan gaan er dus, ja echt, mensen dood. In dit geval gelukkig geen kinderen, maar wel ouderen, chronisch zieken en soms ook gewoon gezonde, jonge mensen. Omdat er geen vaccin is. Omdat we ons, en vooral elkáár, er niet tegen kunnen beschermen. En omdat er heel veel mensen in de samenleving zijn die een besmetting niet aankunnen. Net zoals vroeger dus, toen er nog geen vaccin tegen mazelen was en geen vaccin tegen meningitis en al die andere ziektes die desastreuze gevolgen kunnen hebben. Dit is wat er dan gebeurt: ziekte, leed, angst, paniek en sterfte (en wc-papier schaarste). Wie nu nog zegt dat vaccineren onzin is, heeft de afgelopen tijd kennelijk onder een steen gelegen.

Niet voor jezelf, maar voor elkaar

De corona-pandemie is dé illustratie van het belang van vaccineren: het gaat niet zozeer om jezelf, maar om de verantwoordelijkheid die je in een samenleving hebt om anderen te beschermen en te waarborgen. Jij wordt misschien niet ziek, maar je bejaarde buurvrouw Beppie wel. En de moeder van het klasgenootje van je kind dat kanker heeft en chemo krijgt ook. Net zoals de chronisch ziekte leidster van het kinderdagverblijf waar jij je peuter elke dag naartoe brengt. Vaccins kunnen deze mensen beschermen, ervoor zorgen dat zij blijven leven. Vaccins zorgen ervoor dat artsen, verpleegkundigen, leerkrachten en mantelzorgers overeind blijven staan, zodat zij het werk kunnen doen waar de hele samenleving op gebouwd is. Vaccins zorgen ervoor dat de wereld zoals wij verwende, egoïstische en geprivilegieerde mensen die nu kennen, kan blijven draaien. Dát is waarvoor je vaccineert. Niet voor jezelf, maar voor elkaar.

De kwetsbare groepen

Laten we hopen dat we het coronavirus snel weten te beteugelen, laten we er met z’n allen alles aan doen om daarvoor te zorgen. Laten we hopen dat er snel een vaccin gemaakt wordt, zodat we samen de kwetsbare mensen in de samenleving de bescherming kunnen bieden die zij nodig hebben. Zodat buurvrouw Beppie niet meer bang hoeft te zijn dat ze het misschien met de dood zal bekopen als ze zich naar buiten waagt om boodschapjes te doen. Omdat ze weet dat wij ervoor gezorgd hebben dat ze veilig is. We got your back, Beppie. Laten we zorgen dat we dat volgende winter kunnen zeggen. Want nu is het buurvrouw Beppie, of juf Marloes, of opa Henk die eraan onderdoor gaat. Maar beste anti-vaxxer, misschien is het bij een volgend virus jouw kind. En ik denk zomaar dat je dan toch liever in het nu leeft, dan in vroeger tijden.