Nee, abortus is geen moord. En dit is waarom

14.01.2020 18:30

Als het gaat om abortus lopen de gemoederen vaak hoog op. Want abortus is moord, zeggen veel mensen. Ongeboren leven is ook leven, dus net zo waardevol. Maar hoe realistisch is dat? En hoe eerlijk is die zogenaamd moreel verantwoorde bewering?

Niet dus, aldus Patrick S. Tomlinson, een Amerikaanse schrijver, die viraal ging met zijn tweets over abortus. Zeker in Amerika is dat nu, met Trump in het Witte Huis en de verschillende vrouwenrechten die steeds meer in het gedrang komen, een hot topic. Maar ook hier, in Nederland, wint de anti-abortuslobby steeds meer terrein. Steeds vaker wordt er weer geroepen dat het plegen van abortus moreel verwerpelijk is, moord, en daarmee dus misdadig. Tomlinson vindt dat flauwekul en geeft met één vraag weer waarom. Een vraag waar hij van de anti-abortus beweging nog nooit een (eerlijk) antwoord op gekregen heeft. Wat, zo zegt hij, illustreert dat hun redeneringen nergens op gebaseerd zijn.

De vraag: ‘Stel, je bent in een vruchtbaarheidskliniek. Waarom maakt niet uit. Het brandalarm gaat af en je rent naar de uitgang. In de hal hoor je achter een deur een kind huilen en als je de kamer binnen gaat tref je in de ene hoek een 5 jaar oud kind aan en in de andere hoek een container met daarop geschreven ‘1000 levensvatbare menselijke embryo’s’. Het vuur grijpt om zich heen en je weet dat je maar één van de twee kan redden: het kind, of de container. Probeer je beiden te redden dan ga je ten onder en het kind en de embryo’s dus ook. Wat doe je?’

(Klik op onderstaande Tweet om zijn gehele theorie op Twitter te lezen)

Volgens Tomlinson heeft hij nog nooit een duidelijk antwoord gekregen van iemand die tegen abortus is. Waarom niet? Omdat iedereen instinctief weet dat de enige juiste keus is om het 5-jarige kind te redden, zegt hij. Dat kind is meer waard dan 1000 embryo’s. ‘Geboren leven en ongeboren leven zijn niet hetzelfde’ aldus Tomlinson. ‘Niet moreel gezien, niet ethisch gezien en niet biologisch gezien.’ Dat kun je moeilijk ontkennen. Ook mensen die tegen abortus zijn en beweren dat een foetus net zoveel waarde en rechten heeft als een levend kind niet. Die bewering is daarmee dus onzin en, belangrijker nog volgens Tomlinson, bovendien onoprecht. Want uiteindelijk is het doel van de anti-abortus beweging niet het beschermen van het leven, maar het domineren en onderdrukken van de vrouw.

Dat is nogal een statement. Maar wat mij betreft heeft hij wel een punt. Een foetus is niet te vergelijken met een levend, geboren kind. Ieder rationeel denkend mens weet dat. Betekent dat dat je zomaar je ongeboren kind kan laten weghalen, omdat het toch geen waarde heeft? Natuurlijk niet. Dat beweert helemaal niemand, ook mensen die pro-abortus zijn niet. Abortus plegen, dat doet een vrouw niet zomaar. Nooit. Maar soms is het beter. Voor de moeder én voor het ongeboren kind. Is dat moeilijk? Ja. Is het moord? Nee.

Niemand anders dan een vrouw zelf kan bepalen of zij een kind wil, kan, krijgen. Eigenlijk zou er over het concept van abortus dus niet eens gediscussieerd hoeven worden. Het is een autonome zaak die geen inmenging van anderen behoeft. Wat jij vindt over het lijf en de levenskeuzes van een ander doet er niet toe. Dus inderdaad, die zogenaamd morele waarden kun je in dit geval beter voor je houden.

LEES OOK: Is het gek dat ik niet bang ben voor de uitslag van de NIPT?