Betrouwbare Down-test voor zwangeren komt steeds dichterbij

07.04.2015 13:00
testen op down

Het moment waarop alle zwangeren in Nederland meteen met een DNA-test kunnen zien of hun kind het syndroom van Down heeft, is een stuk dichterbij gekomen. Uit nieuw internationaal onderzoek blijkt de prenatale NIP-test (NIPT) zeer betrouwbaar voor alle vrouwen die in verwachting zijn. Dat resultaat komt precies op het moment dat de Gezondheidsraad onderzoekt of de test voor alle zwangere vrouwen ingevoerd kan worden.

Sinds een jaar kunnen sommige zwangeren al beschikken over deze prenatale DNA-test, de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test). Voordat ze daarvoor in aanmerking komen, moeten ze eerst nog de combinatietest ondergaan. Hierbij bepaalt een arts of verloskundige op basis van de nekplooi van de foetus, wat bloed en de leeftijd van de moeder, hoe groot de kans op down is. Is die één op tweehonderd of groter, dan is de NIP-test beschikbaar. Wijst deze op een afwijking en willen de ouders tot abortus overgaan, dan moet een punctie nog wel uitsluitsel bieden.

Minister Schippers (VVD, volksgezondheid) wilde de test nog niet voor álle zwangeren beschikbaar stellen, omdat er nog weinig bewijs was dat deze dan betrouwbaar genoeg is. Amerikaans-Zweeds onderzoek, deze week gepubliceerd in The New England Journal of Medicine, heeft dat bewijs volgens het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) nu wél geleverd. De studie die in 2012 en 2013 in de VS, Europa en Canada onder 15.841 vrouwen is uitgevoerd, slaagde erin om alle 38 gevallen van down goed te voorspellen. Negen vrouwen kregen ten onrechte te horen dat hun foetus down had.

Uitkomsten beter dan rekenmodellen
Dick Oepkes, die als hoogleraar verloskunde en foetale therapie namens het LUMC onderzoeksgegevens aanleverde, is positief. Volgens hem komen de uitkomsten van het gepubliceerde onderzoek op een mooi moment. Want een verzoek van het Nederlandse NIPT-consortium van onder meer alle academische ziekenhuizen om de test – net als in België – voor alle zwangeren beschikbaar te stellen, ligt al bij minister Schippers.

De Gezondheidsraad, die dit verzoek inmiddels voor de minister beoordeelt, kan volgens de hoogleraar niet om de resultaten heen. Enige ‘doortastendheid’ is volgens hem wel geboden, want de vergunning voor NIPT in Nederland loopt nog maar een jaar. “Ik hoop dat we de test binnen ons project snel aan alle zwangeren kunnen aanbieden, want dat zal de zorg zeker ten goede komen.”

Zou jij een NIP test willen laten doen? Laat het ons weten op Facebook.

nipt test2

Bron: Trouw