Interessant: Kinderen die veel worden geprezen vertonen vaker oneerlijk gedrag (zoals valsspelen en spieken)

29.03.2019 04:40
Interessant: Kinderen die veel worden geprezen, spelen vaker vals

Je kinderen prijzen: het lijkt een goed idee. Hoe moeten je kinderen anders zelfvertrouwen opbouwen? Maar je moet er wel mee uitkijken. Uit onderzoek van de Ontario Institute for Studies in Education blijkt namelijk dat kinderen die worden geprezen voor hun intelligentie vaker afkijken of vals spelen, om hun positieve imago hoog te houden. 

Uit het onderzoek blijkt dat het vooral belangrijk is op welke manier je je kinderen prijst. Verschillende bewoordingen kunnen een groot effect hebben op het gedrag van je kind.

Het experiment werd gedaan bij een groep kinderen in de leeftijd van 3 tot 5. De kinderen moesten een raadspelletje doen. Als ze een antwoord goed hadden werd de ene helft van de groep geprezen met de opmerking “Wat ben jij slim!”, terwijl de andere helft van de groep aangemoedigd werd met de zin “Je hebt het deze keer heel goed gedaan”.

Vervolgens gingen de onderzoekers de kamer uit, nadat ze de kinderen hadden laten beloven niet stiekem op het antwoordvel te kijken wanneer ze weg waren. Via geheime camera’s konden ze vervolgens het gedrag van de kinderen zien. Wat bleek: de kinderen die waren geprezen om hun intelligentie (“Wat ben jij slim!”) keken vaker stiekem op het antwoordenvel dan de andere groep.

Professor Kang Lee, die meewerkte aan het onderzoek, zegt “Je kind prijzen is complexer dan het lijkt.’ Het verschil in bewoordingen is cruciaal. Misschien denk je dat je je kind een plezier doet wanneer je zegt ‘jij bent geweldig’, maar dit kan er juist voor zorgen dat ze oneerlijk gedrag gaan vertonen om dit beeld in stand te houden. In plaats daarvan is het beter om hun gedrag en prestaties te prijzen. Bijvoorbeeld met de zin ‘dat heb je echt heel goed gedaan’. Het lijkt een subtiel verschil, maar het kan een groot verschil maken voor de mentaliteit van je kind.”

Bron: IFLScience

Lees ook: Waarom veel prijzen niet goed is voor je kind