Opvallend onderzoek: moeders die langer dan 6 maanden co-sleepen voelen zich depressiever

31.03.2018 04:55
Opvallend onderzoek: moeders die langer dan 6 maanden co-sleepen voelen zich depressiever

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat moeders die langer dan zes maanden met hun baby op dezelfde kamer (of in hetzelfde bed) slapen, depressiever zijn dan moeders wiens baby in zijn of haar eigen bed slaapt. 

Het onderzoek keek naar het slaapgedrag van 103 nieuwe moeders, en vond een terugkerend patroon bij de moeders die langer dan 6 maanden met hun baby in bed sliepen. Die moeders gaven aan zich depressiever en meer veroordeeld te voelen dan moeders wiens kind na 6 maanden in zijn of haar eigen bed sliep. In dit onderzoek valt zowel samen in een bed slapen als met de baby op de zelfde kamer slapen onder co-sleeping. De mate van depressieve gevoelens was bij de moeders die na 6 maanden nog aan co-sleeping deden bleek 76%(!) hoger dan bij andere moeders.

Uit het onderzoek bleek dat naarmate de maanden verstreken, het aantal moeders dat samen met hun baby sliep afnam. Na 1 maand sliep nog 73% van de moeders met hun baby, na 3 maanden nog 50%, en na 6 maanden nog maar 25%. Douglas Teti, een van de onderzoekers, zegt hierover: ‘We zagen dat vooral de langdurige co-sleepers – de moeders die het na zes maanden nog steeds deden – het doelwit waren van de meeste kritiek. Daarnaast gaven deze moeders aan zich meer zorgen te maken over het slaapgedrag van hun baby’s, en meer aan zichzelf te twijfelen.’

De verklaring voor de negatieve invloed van co-sleeping op de mentale gesteldheid van de moeders is tweevoudig, legt Douglas Teti uit. Ten eerste voelen moeders zich vaak schuldig over het feit dat ze nog altijd samen met hun baby slapen, ook tegenover hun partner. ‘Als je gaat co-sleepen, zorg er dan voor dat beide ouders dit goed met elkaar hebben besproken, en het op dezelfde manier willen aanpakken,’ legt Teti uit. ‘Als dat namelijk niet zo is kan er binnen de relatie kritiek en ruzie ontstaan, wat een negatieve weerslag heeft op jou, je partner en je kind.’

De tweede reden dat samen met de baby slapen niet per se goed is voor de mentale gezondheid voor de moeder is slaapgebrek. ‘Als je samen slaapt, verstoort dit je slaap. En dan vooral die van de moeder,’ zegt Teti. ‘Hier moet je voor uitkijken als je niet goed bestand bent tegen slaapgebrek. Co-sleeping moet er niet voor zorgen dat je als moeder niet meer kan uitrusten. Om een goede ouder te kunnen zijn, is het ook belangrijk om voor jezelf te zorgen. Hier plukt je kind vervolgens de vruchten van.’

Bron: Scary Mommy

LEES OOK: Waarom co-sleeping een HEEL SLECHT idee is