Zo ging het vroeger: 10 interessante weetjes over 100 jaar opvoeding in Nederland

28.04.2018 05:00

Krijg je nu het advies om je baby op de rug te laten slapen om wiegendood te voorkomen, in de jaren zeventig werd juist geadviseerd om baby’s op hun buik te laten slapen omdat dit goed zou zijn voor hun rug. Bijzondere feiten uit de geschiedenis van de afgelopen honderd jaar in Nederland. 

Dat elke generatie zijn eigen wijsheid en gebruiken heeft, dat weten we wel. Maar wat die gebruiken, leefregels en opvattingen zijn, dat dan weer niet altijd. Terwijl het soms zo leuk is om te weten. Daarom: leuke feitjes over de opvoeding van baby’s en kleine kinderen in Nederland van de afgelopen 100 jaar.

LEES OOK: Moderne ouders, stel je niet zo aan en geef dat kind een slok jenever.

 1. In 1901 werd het consultatiebureau in Nederland geïntroduceerd
  Men was er toen trouwens van overtuigd dat kinderen geen kleine volwassenen, maar een aparte ‘mensensoort’
 2. Lange tijd werd gedacht dat kinderen minder pijn beleefden dan volwassenen
  Amandelen knippen en kiezen trekken gebeurde zonder verdoving.
 3. In de jaren dertig van de vorige eeuw kregen moeders een zogenoemde zorgpremie
  Bedoeld om borstvoeding zoveel mogelijk te stimuleren.
 4. In de eerste helft van de 20e eeuw werd de baby na de geboorte niet direct aan de borst gelegd
  Maar moest de baby eerst 24 uur wachten op zijn eerste voeding, omdat de vrees bestond dat-ie zich anders zou verslikken
 5. De eerste flesvoeding van Nestlé werd ontwikkeld in 1905 
 6. De kindersterfte in ons land is in de vorige eeuw sterk afgenomen
  In de grote steden rond 1900 stierf 20% (!!!) van de geboren kinderen binnen een jaar
 7. Exotisch eten was er vroeger niet
  Totdat er in de jaren 20 en 30 Chinese restaurants ontstonden, waar moeder de vrouw eten kon bestellen in een van huis meegebrachte pan. Dit gebeurde meestal op zondag, zodat je als moeder op zondag niet hoefde te koken.
 8. Tot in de jaren vijftig van de vorige  eeuw kwam het voor dat kinderen staand moesten eten ’s avonds aan tafel
  Omdat er met name in arme gezinnen gebrek was aan ruimte en stoelen. Men dacht bovendien dat als je staand at, voedsel eerder in de maag en darmen terechtkomt wat prettig zou zijn voor hongerige kinderen.
 9. Na de Tweede Wereldoorlog werden schooltuinen opgericht omdat er gebrek aan voedsel was
  Toen er eenmaal weer genoeg eten was, bleven de tuintjes bestaan voor educatieve doeleinden.
 10. Tot in de jaren zeventig werd (mee)roken gezien als iets gezelligs
  Overal werd gerookt, ook in de klas. Dat meeroken voor kinderen schadelijk is, en ongezond voor het ongeboren kind, daarvoor werd vanaf de jaren tachtig steeds meer gewaarschuwd.

(Bron: Een boterham met tevredenheid, Honderd jaar opvoeden in Nederland, Marga Schiet)

LEES OOK: 25 Redenen waarom het kinderleven heel erg zwaar is.