Oproep: De Correspondent zoekt deelnemers voor hun nieuwe podcast over ‘het standaardgezin’

06.03.2019 04:55
Oproep: De Correspondent zoekt deelnemers voor hun nieuwe podcast over 'het standaardgezin'

Online platform De Correspondent gaat een podcast maken over ‘het standaardgezin’. Hiervoor zijn ze op zoek naar ouders met goede verhalen over hun tweede kind.

De meerderheid van de ouders heeft twee kinderen, zo’n negentig procent van de kinderen groeit op met ten minste één broer of zus. Het Centraal Bureau voor de Statistiek noemt het ‘het standaardgezin’: het gezin met twee kinderen. Maar dit is het ding met standaarden: die lijken zo eenvormig, alledaags en voorspelbaar dat we bijna zouden vergeten erbij stil te staan. Dat we bijna zouden vergeten ons af te vragen wat het betekent om onderdeel uit te maken van een standaardgezin.

Terwijl: onderzoek toont aan dat broers en zussen elkaars ontwikkeling beïnvloeden, en hoe ze dat doen hangt af van of je eerste of de tweede bent. Onderzoek laat óók zien dat ouders vaak verschillende verwachtingen hebben van hun tweede dan van hun eerste, dat ze verschillend met hun kinderen omgaan, én dat dit effect heeft op die kinderen, bijvoorbeeld wat hun schoolresultaten betreft.

Alle reden dus om uit zoeken waar de verwachtingen en ideeën die ouders koesteren vandaan komen en hoe ze hun kinderen vormen. En daarmee: wat er zou gebeuren als we die verwachtingen zouden loslaten, of bijstellen. Hiervoor is De Correspondent zoek naar gezinnen. Ze zoeken verhalen over allesverslindende jaloezie, over broers en zussen die niet zonder elkaar kunnen, over spijt van de keuze om een tweede kind te krijgen en over alle angsten en dromen die aan deze keuze verbonden zijn

Concreet zoeken ze naar:

* Gezinnen die in afwachting zijn van een tweede en willen vertellen hoe ze zich daarop voorbereiden.

* Gezinnen waar de tweede er al is. Dit mogen gezinnen met kleine kinderen zijn maar ook gezinnen waar de kinderen al lang zijn uitgevlogen.

* Gezinnen waar, om wat voor reden dan ook, géén tweede is gekomen.

Is dit op jou van toepassing, en heb je mooie, grappige, of pijnlijke herinneringen, ervaringen, anekdotes en inzichten waar je over wil vertellen? Of ken je een gezin waar dit perfect op van toepassing is? Stuur dan een mailtje naar lynn@decorrespondent.nl.

Lees ook: 14 dingen die echt leuker zijn bij je tweede kind